Skip to content

Kategori: Opini

Beli Surgamu bersama Wakaf

Sahabat yang diberkahi Allah, tentulah Anda sangat akrab dengan doa ini: “Robbana atiina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qinna adza bannar” (Ya Allah,

Read More »
pahala sedekah
Opini

Melipatgandakan Pahala Sedekah

Rasul SAW mengatakan, ”Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah di akhirat, dan harta dunia adalah harta bagi yang tidak memiliki harta di akhirat.” Bukankah sangat jelas diterangkan di sini, agar kita dapat memiliki rumah dan harta di akhirat, jalannya adalah lewat sedekah?

Read More »
zakat infak sedekah wakaf
Inspirasi

Apa Itu Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf?

Islam sebagai agama yang rahmatan lil’alamin dengan penuh kesungguhan menerapkan perangkat-perangkat pengaman sosial dalam rangkaian ibadah maaliyah (ibadah harta). Islam menjadikan sebagian harta yang dimiliki sang kaya menjadi milik yang miskin, adalah merupakan upaya pengikatan persaudaraan dan penyatuan hati umat manusia agar saling menyayangi dan saling berbagi kepada sesama.

Read More »
Wakaf Masjid
Opini

Siapa yang Berhak Memakmurkan Wakaf Masjid?

Zaim Saidi

Dalam Al-Qur’an, Surat Hud, ayat 61, Allah SWT berfirman, “Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya”. Ayat ini menegaskan bahwa kitalah, bukan golongan jin atau malaikat, yang bertugas memakmurkan kehidupan ini.

Read More »