Skip to content

Ini Cara Buktikan Cinta pada Allah SWT

Ini Cara Buktikan Cinta

Ini Cara Buktikan Cinta Pada Allah SWT

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.” (QS. Al Baqarah: 165)

Sahabat, pernahkah merasa gemas dengan seseorang yang mengaku cinta, mengumbar kata cinta di hadapan ramai orang, tapi tak pernah memperlihatkan bukti?

Demikian jugalah jika kita mengaku cinta Allah tapi tak pernah memperlihatkan bukti cinta setitik pun. Padahal cinta pada Allah adalah keniscayaan bagi orang-orang yang beriman.

Lalu bagaimanakah kita mengetahui apa saja yang menjadi tanda cinta pada Allah? Berikut ini cara buktikan cinta yang Allah beberkan dalam Al Quran:

1. Bersegera melakukan perbuatan baik

Orang yang sungguh cinta pada Allah akan bersegera dalam melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda apalagi menangguhkan perbuatan baik.

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami.” (QS. Al Anbiya: 90)

Jika kita masih suka mengulur-ulur waktu untuk perbuatan yang baik dan mulia, maka itulah tanda bahwa kita belum benar-benar mencintai Allah. Bukankah Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik?

2. Takut pada azab Allah

Ada orang yang mengaku cinta Allah, namun tak memiliki secuil pun rasa takut pada azab-Nya. Sehingga ia sangat mudah lalai dan tergelincir pada perbuatan maksiat. Inilah bukti palsunya pengakuan cinta tersebut.

“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.” (QS. Al Isra: 57)

3. Mencintai Allah dan RasulNya di atas segala sesuatu

Kecintaan pada Allah sejatinya berada di atas apapun juga. Melebihi cinta kita pada orangtua, anak, pasangan hidup, keluarga, rumah, kendaraan, dan segala yang kita anggap berharga.

Pembuktiannya adalah kita lebih mengutamakan perintah dan larangan Allah dibandingkan dengan segala hal duniawi tersebut.

Katakanlah: “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA.” dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”(QS. At Taubah [9]: 26)

4. Mengikuti sunah Rasulullah

Orang yang cinta pada Allah tapi meremehkan dan mengabaikan sunah Rasulullah sungguh kontradiktif, bagaimana pun juga Rasulullah adalah kekasih Allah yang paling utama, bahkan Allah telah mengajarkan Rasulullah dalam quran:

“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran: 31)

5. Bergetar mendengar asma Allah disebutkan

Hanya kita yang bisa mendeteksi apakah hati ini telah tergetar mendengar asma Allah disebutkan, ataukah hati kita sudah terlalu bebal sehingga tak tersentuh sedikitpun dengan ayat-ayat Allah dan asma-Nya.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” (QS. Al Anfal: 2)

Sahabat, hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk membuktikan kecintaan pada Allah. Segala harta yang kita miliki, anak keturunan, dan apapun yang kita kuasai hendaknya kita kerahkan untuk meraih keridhoan Allah, karena itulah tujuan sejati hidup kita, jika kita memahami. Wallahualam. (SH)

Baca Juga: Ujian Dunia, Tanda Sayang Allah pada Hamba-Nya

pahala wakaf mengalir abadi. tabungwakaf dompet dhuafa